Blog Universe – Flow 4

Vi har i gruppen ved hjælp af design thinking arbejdet med forskellige idéer, der kunne forbedre denne blog. Efterfølgende har vi arbejdet med Adobe Experience Design CC, for at illustrere vores idéer. Vores project presentation kan ses

–> Her <–